2018 Cilt 43, Sayı 2

This issue is published electronically on April 2018

CONTENTS

Research Articles

Antioxidant, Proteinase Inhibitory and Membrane Stabilization Potentials of Moringa oleifera Seed Oil

Olubunmi ATOLANI*,**,°, Olufunke Esan OLORUNDARE*** ,Ayembe Njan ANOKA***, Adedamola Oluwatomiwa OSIN** and S.A BILIAMINU****

* Department of Chemistry, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria
**Department of Chemical Sciences, Redeemer’s University, Ede, Osun State, Nigeria.
*** Department of Pharmacology and Th erapeutics, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria **** Department of Chemical Pathology and Immunology, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria.
° Corresponding Author; Olubunmi ATOLANI,
Tel: 2348034467136
E-mail: tolanvent@yahoo.com; atolani.o@unilorin.edu.ng

Pages, 91-103 Abstract PDF (192 KB)

Formulation Development and Evaluation of Amisulpride Fast Dissolving Tablets

Raghavendra KUMAR GUNDA*º , Jujjuru Naga SURESH KUMAR*

* Department of Pharmaceutics, Narasaraopeta Institute of Pharmaceutical Sciences, Narasaraopet, Guntur (Dt), Andhra Pradesh, India-522601
° Corresponding Author; Mr.Raghavendra Kumar Gunda M.Pharm.,(Ph.D)
Assistant Professor, Department of Pharmaceutics,
Narasaraopeta Institute of Pharmaceutical Sciences,
Narasaraopet, Guntur(D.t), A.P. India-522601.
E-mail: raghav.gunda@gmail.com,
Mob: +91-9666705894.

Pages, 105-115 Abstract PDF (600KB)

Evaluation of in vitro Dissolution Characteristics of Flurbiprofen, a BCS Class IIa Drug

Duygu YILMAZ USTA*, Özden DEMİRTAŞ*, Cumhur ÖKÇELİK**,Abdullah USLU**, Zeynep Şafak TEKSİN* º

* Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 06330 Ankara, Turkey
** Nobel Pharmaceutical Company, R&D Center, Sancaklar 81100, Düzce, Turkey
° Corresponding Author; Zeynep Şafak TEKSİN,
Phone: 0312 202 30 42
Fax: 0312 212 79 58
E-mail: zsteksin@gazi.edu.tr

Pages, 117-124 Abstract PDF (232 KB)

Novel Resveratrol-Loaded Nanocochleates and Effectiveness in the Treatment of Diabetes

Çiğdem YÜCEL*,°, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK**, Ayşenur ATMAR***

*
Erciyes University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 38039, Kayseri, Turkey
** Erciyes University, Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy 38039, Kayseri, Turkey
*** Erciyes University, Faculty of Pharmacy, 38039, Kayseri, Turkey
° Corresponding Author; Çiğdem YÜCEL
Phone: 03524380486/28176
Fax: 03524379169
E-mail: cigdemyucel85@gmail.com

Pages, 125-134 Abstract PDF (540 KB)

Review Articles

Perflorooktanoik asit: Maruziyet yolları, Toksikokinetik Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK*, Aylin GÜRBAY **,º

* Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 38030, Melikgazi/Kayseri
** Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye/Ankara
º Corresponding Author: Prof. Dr. Aylin Gürbay
Telefon: +90 (312) 305 21 78
Faks: +90 (312) 311 47 77
E-posta: agurbay@hacettepe.edu.tr

Pages, 135-156 Abstract PDF (260 KB)

Diyabet Tedavisinde SGLT2 İnhibitörleri

Meltem CEYLAN ÜNLÜSOY *°, Sanem AKUÇ, Halil İbrahim İNCELİ

*Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, 06100 Tandogan, Ankara
° Corresponding Author:
Meltem CEYLAN ÜNLÜSOY
Phone: +90 312 2033079
Fax:+90 312 2131081
E-mail: munlusoy@pharmacy.ankara.edu.tr

Pages, 157-170 Abstract PDF (224KB)

Biyolojik Savaş Ajanları: Tarihçeleri, Patofizyolojileri, Tanıları, Tedavileri ve Önlemler

Pınar ERKEKOĞLU*º, Belma KOÇER-GÜMÜŞEL*º

* Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara
º Corresponding Author: Pınar Erkekoğlu
Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology,
Ankara, 06100 Turkey
Tel: +90 312 305 33 57; +90 312 305 21 78
Fax: + 90 312 311 47 77
erkekp@yahoo.com; belmagumusel@yahoo.com

Pages, 171-201 Abstract PDF (668 KB)

Kemoterapi İle İndüklenmiş Periferal Nöropatinin Tedavisi ve Önlenmesine Yönelik Farmakolojik Yaklaşımlar

Mahmoud ABUDAYYAK*º, Can Özgür YALÇIN*, Esra KORKUT*

* Karadeniz Technical University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology,61080, Trabzon-Turkey
º Corresponding Author:
Mahmoud ABUDAYYAK
Phone: +90 462 3778827
e-mail: abudayyak@ktu.edu.tr

Pages, 203-217 Abstract PDF (192 KB)