1984 – Volume 9, Issue 4

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Bakteriosinler ve Değişik Kaynaklardan izole Edilen Mikroorganizmaların Bakteriosinle Tiplendirimi

Ahmet AKIN (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Tandoğan ANKARA

Pages,201-211. Abstract | PDF (2600KB)


Drajede Parasetamol, Fenilefrin Klorhidrat, Karbinoksamin Maleat
ve Noskapinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi İle Analizi
Erten ONUR (*)

(*) Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı İlaç Kontrol Şube­si Araştırma Laboratuvarı

Pages, 212-222. Abstract | PDF (1932KB)


Hidroklorotiazid – Spironolakton Karışımının Absorbans OranlarıYöntemi ile Analizi

Pınar BULUT (*) Hüseyin ORDU (*)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı  İlaç Kontrol Şubesi.

Pages, 223 – 230. Abstract | PDF (1224KB)


BİLİMSEL TARAMALAR

Katı Dispersiyonlar 1. Teorik İnceleme

Murat ŞUMNU (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Ankara – Türkiye

Pages, 231 – 245. Abstract | PDF (3060KB)


BİLİM HABERLERİ

INTERFERONLARIN TOKSİSİTESİ YOK DEGİL! 

(*) Ercüment Barlas (H. Ü. Eczacılık Fakültesi. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı. Hacettepe – Ankara) tarafından Pharmacy
International Mart 1984’ten kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 246-247. | PDF (484KB)


MESLEK HABERLERİ

II. ULUSLARARASI FARMASÖTİK TEKNOLOJİ SİMPOZYUMU

Doç. Dr. İlbeyi AGABEYOGLU

Pages, 252.253. | PDF (316KB)


2908 SAYILI DERNEKLER YASASINA GÖRE DÜZENLENEN VE ANKARA VALİLİĞİNCE 12.9.1984 TARİHİNDE ONAYLANAN TÜZÜĞÜMÜZ FARMASÖTİK BİLİMLER -ANKARA – DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Pages, 254.258. | PDF (1040KB)