1980 – Volume 5, Issue 1

CONTENTS

HAVA KİRLİLİĞİNİN TOKSİK ETKİLERİ

Doç. Dr. Suna DURU
H.Ü. Eczacılık Fakültesi

 

Pages, 1-6. | PDF (1522KB)


 

İLAÇ TAŞINMASINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNÜNDEN

ÖN – İLAÇ (Pro – drug) ŞEKLİ (*)

Doç, Dr. Gül AYANOĞLU
H.Ü. Eczacılık Fakültesi

* Uluslararası İlaç Aktivitesi ile İlgili Sempozyum’dan izlenimler. 27 Mart – 1 Nisan 1977, Kudüs, İsrail.

 

Pages, 7-10. | PDF (888KB)

ORAL YOLLA KULLANILAN İLAÇLARIN EŞDEĞERLİLİĞİ (*)
Dr. Ecz. İlbeyi AĞABEYOĞLU
A.Ü. Eczacılık Fakültesi*  Farmasötik Bilimler Ankara Derneği ile Türkiye Eczacılar Birliğinin beraberce
düzenledikleri Trabzon Bölgesel Toplantısında tebliğ olarak sunulmuştur. 6 – 7Ekim 1977.

Pages, 11-17. | PDF (1648KB)


PLASTİK MADDELERİNİN ECZACILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (*)

Dr. Kandemir CANEFE
A.Ü. Eczacılık Fakültesi

*  Türkiye Eczacılar Birliği ile Farmasötik Bilimler Ankara Derneği’nin 7/8 Ekim
1977 tarihinde Trabzon’da düzenlemiş oldukları bilimsel toplantıda sunulan aynı adlı konferansın özetidir.

 

 

Pages, 18-22. | PDF (1148KB)


FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ AMBLEMİ

Pages, 23-27. | PDF (904KB)


HABERLER

 

 

Pages, 28-32. | PDF (1096KB)


1978 YILI KONFERANSLARI

Pages, 33. | PDF (148KB)


1977 YILINDA PİYASAYA ÇIKTIĞI TESBİT EDİLEBİLEN YENİ MÜSTAHZARLAR

 

 

Pages, 34-36. | PDF (560KB)


MAYIS 1977 DEN İTİBAREN ANKARA’DA AÇILAN ECZANELER

Pages, 37. | PDF (212KB)

 


YAYIN KOŞULLARI

 

Pages, 38. | PDF (228KB)