1988 – Volume 13, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

3,6-Diaçilbenzoksazolonların Antifungal Etkileri

Hakkı ERDOGAN (*) Nuran YULUG (**)

(*) H.Ü, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

(**) H.Ü. Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe -Ankara

Pages, 423-430. Abstract | PDF (400KB)


Bazı Aminoglikozit Antibiyotiklerle in Vivo Araştırmalar

Emir TAN(*) Candan Bozok Johansson (*)

(*) İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi

Pages, 431-440. Abstract | PDF (572KB)


The Antibacterial Activity Of 2-Phenyloxazolo (4,5-b) Pyridine Derivatives Against Gram (-) Bacteria And The Quantitative Structure-Activity Relationships

İsmail YALÇIN (*) Esin ŞENER (*) Tuncel ÖZDEN (***) Ahmet AKIN (**) Sulhiye YILDIZ (**)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tandoğan – Ankara.

(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı Tandoğan – Ankara.

(***) Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon.

Pages, 441-449. Abstract | PDF (560KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Biyoadhezif Kontrollu Salınım Sistemleri

Nevin ÇELEBİ (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – Ankara.

Pages, 450-461. Abstract | PDF (912KB)


Türev Spektrofotometrisi

Feyyaz ONUR(*) Cem YÜCESOY(*)

(“) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı Tandoğan – ANKARA

Pages, 462-469. Abstract | PDF (544KB)


Ters Miseller : Özellikleri ve ilaç Teknolojisindeki Önemleri

Gönül HAKYEMEZ (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – Ankara.

Pages, 470-479. | PDF (648KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI
Papaverin Hidroklorür

Sevgi TAKKA (*) Murat ŞUMNU (**) A. Atilla HINCAL(**)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Faıkültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı.

(**) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı.

Pages, 480-488. | PDF (576KB)