1990 – Volume 15, Issue 2

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan İbrofen Tabletleri Üzerinde Araştırmalar: Çözünme Hızı Verilerinin Değerlendirilmesi – Kalite Kontrolleri

Nurten KAYNAR – ÖZDEMİR (*), Yalçın ÖZKAN ( ** ), Fatma ÇELİK(*), Yıldız ÖZALP (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tandoğan – ANKARA

(**) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Etlik-Ankara

Pages, 63-72. Abstract | PDF (584KB)


Akut ve Kronik Etanol Uygulamasının Farelerin Beyin (Na+ + K+) – ATPaz Aktivitesi Üzerine Etkisi

Meral KEYER-UYSAL (*)

(*) M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.B.D., İstanbul

Pages, 73-77.  Abstract  | PDF (272KB)


Şifalı Suların Halk Hekimliğinde Yeri ve Önemi

İkbal SUCU(*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık İşletmeciliği Bilim Dalı.

Pages, 79-87. Abstract | PDF (504KB)


Parenteral Kullanımlı Serumların Mikrobiyolojik ·Kalite Kontrolleri Üzerinde Araştırma (**)

Ahmet AKIN (“) Şenay GÜRCAN (**)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan-Ankara.

(**) Ankara Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenmiştir.

Pages, 89-96. Abstract | PDF (460KB)


α-Metildopa’nın Voltametrik Tayini

Sibel ÖZKAN (*) İnci BİRYOL (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/Ankara.

Pages, 97-106. Abstract | PDF (520KB)


Trakya Kaynaklı Şarapların Flavonoit İçeriği **

Erendiz ATASÜ (*) Vesile CİHANGİR (BUKET)

(*) A.Ü. Eczacılık Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı.

(**) Vesile Cihangir’in A.Ü. Eczacılık Fak. Farmakognozi Anabilim Dalında 1985’de hazırladığı ” Şarap Flavonoitlerinin lncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezinden.

(***) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ” Gıda Maddeleri ve Umumi Şağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazım Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük”, Madde 483 (1952)

Pages, 107-112. Abstract | PDF (376KB)


İSTATİSTİK
Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi

Levent ÖNER (*) Reha ALPAR (**)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Fannasötik Teknoloji A.B.D., Ankara

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik. Bilim Dalı, Ankara.

Pages, 113-119. Abstract | PDF (352KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Rosa (Gül) Türleri Meyvalannın Bileşimi ve Biyolojik Aktivitesi

Semra KURUCU (*) Canan KESİKOGLU (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D.

Pages, 121-131. Abstract | PDF (892KB)


BIYOYARARLANIM DOSYASI
Isosorbit dinitrat

Figen OCAK, İlbeyi AGABEYOGLU

Pages, 133-146. | PDF (1088KB)