1992 – Volume 17, Issue 4

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

 SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MEPHENOXALONE AND PARACETAMOL IN T ABLETS USING VIERORDT METHOD

Okan ATAY (*) İpek YILDIR (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya A.B.D, Ankara.

Pages, 241-248. Abstract | PDF (376KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

NEUROTENSİN: A CENTRAL NERVOUS SYSTEM PEPTIDE

 

Gülberk UÇAR (*)

(*) Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, ANKARA.

Pages, 249-265. Abstract | PDF (1000KB)


KADMİYUMUN İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİ

Asuman KARAKAYA (*) Berran YÜCESOY (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tandoğan-ANKARA.

Pages, 267-276. Abstract | PDF (588KB)


BİYOADHEZİV SALIM SİSTEMLERİ II. MUKUS İLE POLİMER ARASINDAKİ BİYOADHEZİV KUVVETİN TAYİNİNDE KULLANILAN DENEYSEL METODLAR VE BİYOADHEZİV DOZAJ FORMLARI

Şule ANLAR (*) Yılmaz ÇAPAN (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Pages, 277-297. Abstract | PDF (1248KB)


BRONZLAŞMAYI SAGLAYICI VE GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KORUYUCU PREPARATLAR İLE İLGİLİ BAZI GELİŞMELER

Gülgün YENER (*)

(*) Istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD, Beyazıt-lSTANBUL.

Pages, 299-306. Abstract | PDF (520KB)


FELODİPİN

Sevgi TAKKA (*)
Füsun ACARTÜRK (*)

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Etiler – ANKARA.

Pages, 307-320. Abstract | PDF (724KB)